Mielec,

sobota, 25 kwietnia 2015

Szansa na kolej aglomeracyjną Mielec- Rzeszów mogła zostać zmarnowana...

Opisujemy temat połączenia Rzeszów - Mielec jako kolei aglomeracyjnej. Być może- połączenia mogłyby kursować co 60 minut, i nawet co 30 minut w szczycie przewozowym. Wszystko zależy od stanowiska władz woj. podkarpackiego.

Ongiś istniała łącznica redukująca konieczność zmiany kierunku jazdy w kierunku Mielca, przy relacji Mielec- Dębica. Jaki jest jej obecny stan? Czy nie zlikwidowano jej podczas modernizacji linii Rzeszów- Kraków? Tego nie wiemy.

W Mielcu istnieje możliwość uruchomienia kilku nowych przystanków na terenie SSE. Docelowym przystankiem byłby nowy przystanek Mielec Kwiatkowskiego we wschodniej części miasta, celem objęcia nowych osiedli mieszkaniowych. 

 Fot. Przebieg połączenia
 Fot. Schemat torowisk
 Fot. Nowe przystanki w Mielcu
 Fot. Etap I. połączenia

 Fot. Etap docelowy- przystanek Mielec ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Nie wiadomo, czy ktoś nie doprowadził do "odcięcia" linii kolejowej Mielec- Rzeszów, nie wiem czy przy ul. Sandomierskiej w Dębicy istnieje jeszcze łącznica torów z Mielca, z torami do Rzeszowa.- chodzi o łącznik umożliwiający bezpośrednie połączenia Mielec- Rzezów bez zmiany kierunku jazdy w Dębicy, co oszczędza ok. 10 minut czasu podróży.

Do Urzędu Miejskiego w Mielcu nie dotarła żadna informacja o „odcięciu” miasta Mielca w trakcie prac modernizacyjnych prowadzonych na linii kolejowej Rzeszów – Tarnów.

 Fot. Planowana do wykorzyatania łącznica w Dębicy - eliminuje konieczność zmiany kierunku jazdy
Dawniej znajdował się tutaj posterunek odgałęźny na linii Rzeszów- Mielec, który został otwarty w 1943 r. Później zamknięto go w latach 70. XX w. Do 2000 r. w obrębie byłego posterunku znajdował się przystanek służbowy Dębica Baza DOM, uruchomiony dla pracowników Bazy Nawierzchniowej PKP[1]. W 2012 r. w ramach modernizacji linii nr 91 rozpoczęto budowę nowego przystanku osobowego Dębica Wschodnia[2], który został ukończony w 2014 r. Znajduje się teraz tuż po wschodniej stronie wiaduktu nad ul. Sandomierską, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 wzdłuż granicy miasta Dębicy z Pustynią.

opr. na podst. wikipedii
af

Informacja władz miasta:


Miasto Mielec jest zainteresowane jak najszybszą modernizacją linii kolejowej Dębica – Mielec – Stalowa Wola. Inwestycja ta jest niezwykle ważna w związku z działaniem na naszym terenie pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec oraz funkcjonującymi tu zakładami. Zmodernizowana linia kolejowa byłaby zatem także podniesieniem atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Według szacunków tą drogą do Mielca mogłoby trafiać rocznie nawet 10 000 wagonów, co miałoby olbrzymie znaczenie nie tylko dla rozładowania natężenia ruchu kołowego w regionie, lecz także dla sprawności transportu towarów. Pragnę nadmienić, iż w trakcie prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego, samorząd miasta Mielca doprowadził do ujęcia w tym dokumencie modernizacji linii kolejowej jako celu strategicznego. Zadanie to jest zaplanowane do wykonania z udziałem środków z alokacji funduszy na lata 2014-2020.

Krzysztof Urbański

Rzecznik Prasowy Prezydenta Mielca