Mielec,

środa, 2 września 2015

Apel do władz miasta Tarnowa w sprawie nieczynnego portu lotniczego i chętnego przewoźnika- odpowiedźFrom: Rafal Koscien (UMT)

Sent: Thursday, July 30, 2015 10:33 AM

To: adam.fularz-----wieczorna.pl
Subject: Re: Apel do władz miasta Tarnowa w sprawie nieczynnego portu lotniczego i chętnego przewoźnika


Szanowny Panie,

odpowiadając na Pana apel pragnę poinformować, że władze miasta Tarnowa są otwarte na wszelkie rozwiązania poprawiające dostępność komunikacyjną miasta, w tym również dostępność drogą lotniczą.

Duży wpływ na zapotrzebowanie na transport powietrzny ma czas dotarcia do lotniska. Chciałbym nadmienić, że dzięki ukończonej w ostatnich latach autostradzie A4, Tarnów uzyskał szybkie połączenia komunikacyjne, zarówno z portem lotniczym Kraków-Balice, jak i z portem Rzeszów-Jasionka. Dostępność ta ulegnie dodatkowo zwiększeniu po ukończeniu modernizacji linii kolejowej Kraków-Tarnów-Rzeszów.

Odnosząc się do przedstawionej propozycji uruchomienia potu lotniczego w Mielcu, ewentualne podjęcie decyzji o subwencjonowaniu połączeń krajowych z tego lotniska przez samorząd tarnowski uwarunkowane jest wieloma czynnikami. W szczególności decyzja taka wymagałaby zarówno współpracy wielu samorządów (lokalnych i regionalnych z Małopolski i Podkarpacia), jak i kompleksowej wiedzy o popycie na tego typu usługi transportowe, wielkości i strukturze potoków pasażerskich oraz częstości i kierunkach podróży służbowych i turystycznych generowanych w obu regionach, w tym w subregionie tarnowskim. Ponadto, należy także wziąć pod uwagę kwestię opłacalności takiego przedsięwzięcia, zarówno dla przyszłego zarządzającego lotniskiem, jak i dla przewoźników, która bezpośrednio przekładałaby się na wielkość ewentualnego wsparcia ze strony samorządów. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie decyzji o przystąpieniu do proponowanej przez Pana inicjatywy, powinno zostać poprzedzone stosownymi badaniami i analizami takiego przedsięwzięcia, jak również wpisywać się w strategiczne priorytety w zakresie transportu publicznego poszczególnych samorządów.

Z poważaniem

Rafał Koścień

Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta
Urząd Miasta Tarnowa
ul Mickiewicza 2
33-100  Tarnów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz